Chirurgia stomatologiczna

%nameChirurgia stomatologiczna – co to jest?

Leczenie chirurgiczne, mówiąc najogólniej, związane jest z czynną ingerencją w obrębie tkanek twardych i miękkich w jamie ustnej pacjenta. Większości pacjentów chirurg stomatolog kojarzy się przede wszystkim z usuwaniem zębów, jednak specjalność ta jest znacznie bardziej zaawansowana i obejmuje leczenie zmian patologicznych w kościach szczęki i żuchwy, a także zmian czy nieprawidłowej budowy dziąseł i błony śluzowej. W stomatologii chirurgia dentystyczna jest nieodłącznie związana z estetyką pozabiegową – stosuje się możliwie atraumatyczne metody, aby zapewnić szybkie gojenie bez blizn i znacznie poprawić wygląd pacjenta.

Chirurgia stomatologiczna – rodzaje zabiegów

Podstawowe zabiegi to tzw. chirurgia wyrostka zębodołowego, czyli ekstrakcje zębów nienadających się do leczenia, chirurgiczne usuwanie zębów ósmych tzw. ósemek („zębów mądrości”), zębów zatrzymanych i następcza plastyka kości i dziąseł w celu zapewnienia jak najlepszego gojenia oraz – co niezwykle ważne – zachowania prawidłowej objętości kości, która naturalnie ma tendencję do zaniku po usunięciu zębów. Im więcej kości pozostanie, tym lepsza stabilizacja implantów lub utrzymanie ruchomej protezy, więc jest o co walczyć. W przypadku niedoboru kości pozostają metody jej odbudowy za pomocą materiałów augmentacyjnych, co również wykonujemy w naszej klinice. Po ekstrakcji pacjent może bezpośrednio trafić pod opiekę implantologa lub protetyka w celu zaplanowania dalszego leczenia.

chirurgiczne usuwanie zebow wroclawIstotną częścią chirurgii dentystycznej są zabiegi na tkankach miękkich, m. in. leczenie przerostów dziąseł, usuwanie torbieli śluzowych czy plastyka wędzidełek (przede wszystkim wargi górnej). Chirurg zajmuje się też usuwaniem zmian przerostowych oraz przednowotworowych, potencjalnie mogących ulec transformacji nowotworowej. Zabiegi chirurgiczne na tkankach miękkich wykonujemy w klinice z użyciem laserów, co znacznie skraca czas procedury, minimalizuje krwawienie i zapewnia szybkie, bezbolesne gojenie.

W gabinecie chirurgicznym zaopatrywane są również przypadki ropni w obrębie twarzy i szyi, które często mają pochodzenie od zęba. W leczeniu ropni niezbędne jest działanie chirurga (nacięcie ropnia) wspomagane antybiotykoterapią. Zazwyczaj wskazane jest usunięcie zęba przyczynowego.

W chirurgii dentystycznej bardzo istotna jest współpraca z innymi specjalistami, co pozwala na szybkie uzyskanie satysfakcjonujących efektów leczenia. Współdziałanie chirurga z periodontologiem związane jest z zabiegami plastycznymi w obrębie dziąseł, pozwalającymi na zwiększenie szerokości dziąsła, pokrycie recesji (odsłoniętych szyjek zębów) czy regenerację kości i dziąseł w przestrzeniach międzyzębowych. Wspólne leczenie chirurgiczno – ortodontyczne to szansa na szybkie sprowadzenie zębów zatrzymanych do łuku po ich odsłonięciu chirurgicznym oraz redukcja stłoczeń poprzez planowane ekstrakcje ze wskazań ortodontycznych. Współpraca z implantologiem i protetykiem opiera się na zabiegach zwiększających objętość kości wyrostka zębodołowego w przypadku jego zaniku, co ułatwia dalsze leczenie za pomocą uzupełnień protetycznych.

Chirurgia dentystyczna – przebieg zabiegu

chirurgia stomatologiczna wroclawPo zebraniu szczegółowego wywiadu, który jest w chirurgii stomatologicznej niezwykle ważny ze względu na wpływ chorób ogólnych oraz leków przyjmowanych przez pacjenta na cały zabieg i ewentualne powikłania, lekarz przedstawia plan leczenia, na który pacjent musi wyrazić zgodę. Każdy zabieg chirurgiczny niesie za sobą ryzyko powikłań, z reguły łatwych do zaopatrzenia, ale pacjent musi być ich świadomy i bezwzględnie stosować się do zaleceń lekarza. Leczenie chirurgiczne zwykle zaczyna się od znieczulenia miejscowego, które znosi uczucie jakiegokolwiek bólu i pozwala operatorowi na komfort pracy. Czas każdej procedury jest inny i zależny od czynników ogólnych i miejscowych. Po zabiegu pacjent otrzymuje od lekarza listę zaleceń.

Stosowanie się do nich jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego gojenia rany i niedopuszczenia do niekiedy nieprzyjemnych dolegliwości (patrz niżej). Zazwyczaj, aby zapewnić lepsze gojenie, zakładane są szwy resorobowalne lub nieresorbowalne, zależnie od decyzji lekarza. W przypadku szwów nieresorbowalnych pacjent musi zgłosić się na kolejną wizytę (zwykle około tydzień po zabiegu) na ich ściągnięcie. Na tej wizycie ma miejsce również kontrola procesu gojenia.

 

Chirurgia stomatologiczna – wskazania i przeciwwskazania

Leczenie chirurgiczne jest ściśle uwarunkowane przez zakres wskazań, które jednak w ostatnich latach uległy zmianom ze względu na znaczny postęp leczenia endodontycznego i periodontologicznego, co pozwala na zachowanie martwych, ale prawidłowo przeleczonych zębów w jamie ustnej oraz regenerację kości otaczającej zęby i zapobieganie ich rozchwianiu i wypadaniu.

Wskazania do ekstrakcji:

– zęby nienadające się do leczenia zachowawczego i protetycznego, ze znacznym ubytkiem tkanek,
– zęby pęknięte podłużnie (tzw. pionowe pęknięcie korzenia),
– zęby z rozległymi zmianami w kości otaczającej korzeń (widoczne na zdjęciu RTG),
– ząb bardzo rozchwiany, ze znacznym ubytkiem kości otaczającej,
– nawracający ropień przyzębny,
– zęby trzecie trzonowe (zęby mądrości) – zatrzymane w kości, nieprawidłowo położone, dające dolegliwości bólowe czy niemające znaczenia dla zgryzu,-
– zęby dodatkowe, nadliczbowe (pojawiają się w wyniku zaburzeń rozwojowych),
– ze wskazań ortodontycznych.

Wskazania do zabiegów chirurgicznych na dziąsłach:

– przerośnięte dziąsła (np. w wyniku leczenia cyklosporyną, inhibitorami wapnia)
– nadziąślaki,
– odsłonięte szyjki zębów (recesje),
– odsłonięte furkacje korzeni (widoczne korzenie w zębach bocznych).

Można je podzielić na ogólne i miejscowe. Ogólne dotyczą chorób pacjenta i są zazwyczaj względne, tzn. można wykonać zabieg po odpowiednim przygotowaniu pacjenta przez lekarza prowadzącego leczenie choroby systemowej. Najbardziej na przebieg gojenia wpływa cukrzyca, choroby krwi, a także przyjmowanie przez pacjenta leków przeciwzakrzepowych (stosowane w leczeniu i profilaktyce choroby zakrzepowo – zatorowej i jej skutków, takich jak zawał serca). Najważniejszym przeciwwskazaniem miejscowym do usunięcia zębów jest ich otoczenie przez masę nowotworową. Istnieją również ścisłe reguły postępowania chirurgicznego, jeżeli pacjent poddawany jest chemioterapii lub radioterapii, jednak leczenie to nie jest przeciwwskazaniem do ekstrakcji przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności.

Chirurgia dentystyczna – lokalizacja

Jeżeli jesteś zainteresowany wykonaniem usuwaniem zębów tzw. ósemek lub innego zabiegu to zgłoś się do naszego gabinetu dentystycznego zlokalizowanego przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka 36a na osiedlu Krzyki we Wrocławiu.

Chirurgia stomatologiczna – najczęstsze pytania

Ile czasu trwa zabieg?
Prosta ekstrakcja rozchwianego zęba może trwać kilka minut, ale już usuwanie ósemki głęboko zatrzymanej w kości, z niekorzystnie ułożonymi korzeniami – nawet ponad godzinę. Wpływ na czas trwania zabiegu mają indywidualne warunki, jakie lekarz zastanie w jamie ustnej pacjenta. Czasami mimo stosowania najnowocześniejszych technologii nie jesteśmy w stanie przewidzieć komplikacji, które mogą się pojawić w trakcie procedury. Każdy zabieg chirurgiczny należy przeprowadzić od początku do końca i lekarz zawsze na pierwszym miejscu będzie stawiał dobro pacjenta i profesjonalizm ponad szybkim i niestarannym operowaniem. Należy sobie uświadomić, że nie ma tak naprawdę prostych ekstrakcji – w chirurgii każdy zabieg niesie za sobą ryzyko powikłań, na które doświadczony lekarz umie odpowiednio reagować.
Czy zabieg jest bolesny?
Minęły czasy, kiedy leczenie stomatologiczne kojarzyło się nieodłącznie z bólem. Obecnie przed każdym zabiegiem chirurgicznym (i nie tylko) wykonywane jest znieczulenie miejscowe, które eliminuje problem bólu, zapewniając spokój i komfort zarówno pacjentowi, jak i lekarzowi. Oczywiście podczas ekstrakcji pacjent może odczuwać rozpieranie i dotyk narzędzi, co jest naturalne – „wyłączone” są tylko nerwy odpowiadające za ból.
Co się stanie, jeśli nie będę stosować się do zaleceń lekarza po usunięciu zęba?
Po każdej ekstrakcji kluczowe są 2 – 3 dni, podczas których następują najważniejsze fazy gojenia rany. Jednak dla własnego bezpieczeństwa powinno się stosować zalecenia lekarza przez tydzień po zabiegu ze względu na indywidualne predyspozycje każdego człowieka. Jednym z dość częstych i wyjątkowo nieprzyjemnych powikłań jest wypadnięcie skrzepu i powstanie tzw. suchego zębodołu na skutek palenia papierosów bezpośrednio lub w ciągu najbliższych dni po zabiegu. Przyczynami powstania suchego zębodołu może być też picie napojów przez słomkę czy zbyt energiczne płukanie jamy ustnej po myciu zębów, a także intensywny wysiłek fizyczny. Objawia się ostrym bólem w miejscu rany, wydobywaniem się ciemnych, cuchnących mas z zębodołu i brakiem gojenia. Leczenie jest uciążliwe i polega na wielokrotnym płukaniu antybiotykiem suchego zębodołu w gabinecie stomatologicznym, co najmniej przez kilka kolejnych dni.