Implantologia

leczenie implantologiczne wroclawImplantologia – co to jest?

Implantologia to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin stomatologii. Choć na Zachodzi jest stosowana już niemal od połowy XX wieku, w Polsce święci triumfy zwłaszcza w ostatnich kilkunastu latach i zyskuje coraz więcej zwolenników. Leczenie implantologiczne pozwala na odbudowę niemal wszystkich braków zębowych bez konieczności szlifowania zębów własnych, zapewnia też doskonałe utrzymanie protez częściowych i całkowitych w jamie ustnej. Implantologia jest dziedziną wymagającą stałej współpracy chirurgów i protetyków stomatologicznych w celu zaprojektowania implantów, wprowadzenia ich przez chirurga i wykonania na nich uzupełnienia protetycznego przez lekarza protetyka.

Implantologia – rodzaje zabiegów

W naszej klinice oferujemy pacjentom leczenie implantologiczne już od ponad X lat, wykorzystując najlepsze na świecie systemy i zapewniając doświadczenie wybitnych specjalistów. Oprócz prostych implantacji wykonujemy zabiegi podnoszenia dna zatoki szczękowej i augmentacji wyrostka zębodołowego w celu zwiększenia miejsca na wszczepienie implantów. Podczas implantacji niezwykle ważne jest tzw. zarządzanie tkankami miękkimi, czyli odpowiednie ukształtowanie dziąsła wokół implantu, tak aby uzyskać estetyczny efekt końcowy. Do tego celu stosujemy m. in. przeszczepy z podniebienia, bezbolesne dla pacjenta i wykonywane jednocześnie podczas zabiegu implantacji. Przeprowadzamy również tzw. implantacje natychmiastowe, czyli wprowadzenie implantu bezpośrednio po usunięciu zęba.

Leczenie implantologiczne – przebieg zabiegu

Przed każdym zabiegiem implantacji pacjent ma wykonywane zdjęcie CBCT (tzw. tomografii wiązki stożkowej), która wiąże się ze znacznie mniejszą dawką promieniowania niż zwykła tomografia, zapewniając przy tym możliwość wizualizacji 3D i niezwykle dokładnego obrazu rentgenowskiego, który pozwala lekarzowi na precyzyjne zaprojektowanie całej procedury. Po wyrażeniu pisemnej zgody na leczenie wykonywane jest znieczulenie miejscowe i zabieg jest przeprowadzany całkowicie bezboleśnie, w komfortowych warunkach. Na koniec lekarz zakłada szwy i przedstawia pacjentowi listę zaleceń pooperacyjnych, do których należy się bezwzględnie stosować, aby zapobiec utracie implantu. Co ważne, pacjent nigdy nie opuszcza naszej kliniki bez zęba – wykonywane jest uzupełnienie tymczasowe na okres wgajania się implantu zęba. Zwykle po tygodniu należy zgłosić się na wizytę kontrolną, podczas której ściągane są szwy. Po zakończeniu procesu gojenia pacjent przechodzi pod opiekę lekarza protetyka, który wykonuje ostateczne uzupełnienie protetyczne.


Implantologia
 – wskazania i przeciwwskazania

Doskonałość współczesnych implantów zębów sprawia, że wskazania do ich stosowania są bardzo szerokie i obejmują zarówno pojedyncze braki zębowe (zwłaszcza zębów przednich – zęby wybite, usunięte z powodu próchnicy czy wrodzony brak zęba, gdzie zależy nam na oszczędzeniu sąsiednich zębów, które musiałyby być szlifowane w celu osadzenia tradycyjnego mostu), jak i braki wielu zębów, aż do całkowitego bezzębia. W naszym gabinecie u pacjentów bezzębnych często stosowana jest procedura All – on – four”, która polega na wprowadzeniu 4 implantów w szczęce i 4 w żuchwie, po czym osadzeniu na nich uzupełnień protetycznych. Dzięki implantom, na które protezy wchodzą jak na zatrzask, znika problem spadania protez czy ich przemieszczania się w jamie ustnej.

Obecnie większość przeciwwskazań do implantacji jest względna i dotyczy chorób ogólnych, przy których wymagane są specjalne środki ostrożności i przygotowanie pacjenta do zabiegu przez lekarza prowadzącego. Implantów nie stosuje się także u dzieci, ze względu na to, że trwale łączą się z kością, co może powodować zahamowanie jej wzrostu (do 18. – 20. roku życia ma miejsce powolny, lecz stały wzrost kości). Niekiedy znaczny zanik kości uniemożliwia wprowadzenie implantów, jednak istnieją metody, takie jak augmentacja materiałami kościozastępczymi lub wykorzystanie tzw. krótkich implantów, które pozwalają na znaczne polepszenie warunków do implantacji.

Leczenie implantologiczne – lokalizacja

Jeżeli jesteś zainteresowany wykonaniem implantów zębów to zgłoś się do naszego gabinetu dentystycznego zlokalizowanego przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka 36a na osiedlu Krzyki we Wrocławiu.

Implanty zębów – najczęstsze pytania

W jaki sposób dbać o higienę implantu?
Najważniejsze jest, aby uświadomić sobie, że newralgicznym miejscem jest okolica łącznika implantu, czyli rejon w bezpośrednim sąsiedztwie dziąsła. Występuje tam mikroszczelina związana z połączeniem poszczególnych części implantu, w której mogą odkładać się bakterie i powodować zapalenie dziąseł, a nawet utratę kości. Dlatego bardzo ważne jest czyszczenie tej okolicy za pomocą specjalnych szczoteczek, nici międzyzębowych (np. nić Superfloss), ewentualnie płukanek. Należy też regularnie (co najmniej raz na pół roku) zgłaszać się na wizyty profilaktyczne, podczas których wykonywane jest profesjonalne czyszczenie okolicy implantu. Doskonała higiena pozwala na utrzymanie implantu w jamie ustnej do końca życia.
Co robić, kiedy czuję, że implant się rusza?
Niestety, ruchomość implantu jest sygnałem, że doszło do destrukcji tkanki kostnej w okolicy. Najczęściej jest to skutek nieprawidłowej higieny i rozwoju zapalenia okołowszczepowego (tzw. periimplantitis), niekiedy ubytek kości pojawia się też w przypadku nadmiernego obciążenia implantu w zgryzie. Ruchomy implant trzeba jak najszybciej usunąć. Po wyleczeniu zapalenia i ewentualnej regeneracji kości można przeprowadzić ponowną implantację.