Implantologia


leczenie implantologiczne wroclawNiezwykła dziedzina stomatologii – o implantologii w Detal Perfect Wrocław słów kilka!

Implantologia to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin stomatologii. Choć na Zachodzie jest stosowana już niemal od połowy XX wieku, w Polsce święci triumfy zwłaszcza w ostatnich kilkunastu latach i zyskuje coraz więcej zwolenników. Leczenie implantologiczne, stosowane w naszej klinice stomatologicznej Dental Perfect we Wrocławiu, pozwala na odbudowę niemal wszystkich braków zębowych bez konieczności szlifowania zębów własnych. Zapewnia też doskonałe utrzymanie protez częściowych i całkowitych w jamie ustnej. Implantologia jest dziedziną wymagającą stałej współpracy chirurgów i protetyków stomatologicznych w celu zaprojektowania implantów, wprowadzenia ich przez chirurga i wykonania na nich uzupełnienia protetycznego przez lekarza protetyka.

Postaw na wysokiej jakości implanty zębów – rodzaje zabiegów implantologicznych

W naszej klinice Dental Perfect, która znajduje się we Wrocławiu, w dzielnicy Krzyki oferujemy pacjentom leczenie implantologiczne już od ponad 10 lat, wykorzystując najlepsze na świecie systemy i zapewniając doświadczenie wybitnych specjalistów. Oprócz prostych implantacji wykonujemy zabiegi podnoszenia dna zatoki szczękowej i augmentacji wyrostka zębodołowego w celu zwiększenia miejsca na wszczepienie implantów. Podczas implantacji niezwykle ważne jest tzw. zarządzanie tkankami miękkimi, czyli odpowiednie ukształtowanie dziąsła wokół implantu, tak aby uzyskać estetyczny efekt końcowy. Do tego celu stosujemy m. in. przeszczepy z podniebienia, bezbolesne dla pacjenta i wykonywane jednocześnie podczas zabiegu implantacji. W Dental Perfect przeprowadzamy również tzw. implantacje natychmiastowe, czyli wprowadzenie implantu bezpośrednio po usunięciu zęba.

Implantologia Wrocław – jak wyglądają zabiegi w klinice Dental Perfect Wrocław?

Przed każdym zabiegiem implantacji, pacjent w naszym centrum stomatologii Wrocław Krzyki, ma wykonywane zdjęcie CBCT (tzw. tomografii wiązki stożkowej), która wiąże się ze znacznie mniejszą dawką promieniowania niż zwykła tomografia, zapewniając przy tym możliwość wizualizacji 3D i niezwykle dokładnego obrazu rentgenowskiego pozwalającego lekarzowi na precyzyjne zaprojektowanie całej procedury. Po wyrażeniu pisemnej zgody na leczenie, wykonywane jest znieczulenie miejscowe i zabieg jest przeprowadzany całkowicie bezboleśnie, w komfortowych warunkach. Na koniec lekarz zakłada szwy i przedstawia pacjentowi listę zaleceń pooperacyjnych, do których należy się bezwzględnie stosować, aby zapobiec utracie implantu. Co ważne, pacjent nigdy nie opuszcza naszej kliniki Dental Perfect we Wrocławiu bez zęba – wykonywane jest uzupełnienie tymczasowe na okres wgajania się implantu zęba. Zwykle po tygodniu należy zgłosić się na wizytę kontrolną, podczas której ściągane są szwy. Po zakończeniu procesu gojenia pacjent przechodzi pod opiekę lekarza protetyka, który wykonuje ostateczne uzupełnienie protetyczne.

Implanty zębowe w Dental Perfect – trochę więcej o całym procesie

Implanty zębowe są długoterminowym uzupełnieniem brakującego zęba. Składają się one z trzech elementów. Pierwszym z nich jest tytanowa śruba, którą chirurg stomatolog za pomocą specjalistycznych narzędzi wkręca w kość wyrostka zębodołowego, czyli miejsce po utraconym zębie. W ciągu pierwszych kilku tygodni po zabiegu implant dentystyczny będzie stapiał się z kością szczęki. Proces ten nazywamy osteointegracją. Może ona zająć nawet wiele miesięcy, jednak jest kluczowym etapem dla długotrwałego sukcesu. Co ważne, śruba w ogóle nie jest widoczna w jamie ustnej – tkwi w kości. Pacjenci zatem nie muszą się obawiać o zaburzenie estetyki uzupełnienia. 

Drugim elementem jest korona protetyczna, odtwarzająca wygląd korony brakującego zęba. Jest ona jedynym widocznym w jamie ustnej elementem implantu. Zaś trzecim elementem w budowie implantu jest łącznik implantologiczny, który łączy ze sobą tytanową śrubę i koronę protetyczną, przez co całość uzupełnienia nie może zostać wyjęta z jamy ustnej przez pacjenta.

Implanty dentystyczne mają wysoki wskaźnik powodzenia wynoszący około 95% , przez co mogą skutecznie prowadzić do poprawy jakości życia wielu osób. Ich zaletą jest bardzo dobra estetyka. Idealnie odtwarzają one wygląd brakującego zęba, co stanowi duży komfort dla pacjenta. Zaletą implantów zębowych jest również profilaktyka zaniku kości, czyli oszczędzenie kości, która by zanikła w przypadku braku obciążenia mechanicznego. Ponadto, oszczędzamy zdrowe zęby – nie ma konieczności szlifowania zębów sąsiadujących, co ma miejsce w przypadku zastosowania mostu protetycznego. W przypadku bezzębia możliwe jest wszczepienie kliku implantów i zacementowanie na nich stałego uzupełnienia protetycznego. Jest to rozwiązanie dużo bardziej komfortowe, niż użytkowanie protezy zębowej. 

Należy jednak pamiętać, że nie dla każdego pacjenta mogą się one okazać najbardziej optymalnym rozwiązaniem uzupełnienia brakującego zęba. Przed zabiegiem pacjenci przechodzą szczegółowe badania, na podstawie których lekarz stomatolog decyduje o możliwości zakwalifikowania pacjenta do zabiegu chirurgicznego. 

Bardzo istotną sprawą jest prawidłowa higiena jamy ustnej pacjenta. Dopóki nie zostanie osiągnięty jej optymalny poziom, implant nie może zostać wszczepiony, gdyż mogłoby to doprowadzić do zakażenia tkanek wokół implantu i ubytku kości, a co za tym idzie, rozchwiania i w konsekwencji konieczności usunięcia implantu.

Ważnym elementem jest również optymalny poziom kości wyrostka zębodołowego, w której chirurg będzie umieszczał implant. Wraz z utratą naszych własnych zębów postępuje zanik kości, jednak jej prawidłowy poziom jest niezwykle ważny. Czasem przed zabiegiem wszczepienia implantu pacjent jest kwalifikowany do zabiegu tzw. augmentacji kości, czyli nadbudowie kości w miejsce po utraconym zębie. Umożliwi to podniesienie poziomu kości i zmniejszy ryzyko powikłań pozabiegowych, jak np. wszczepienie implantu w kanał nerwu zębodołowego dolnego, przebiegającego w żuchwie. W szczęce czasem wykonuje się zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej. O konieczności wykonania tego typu zabiegów pacjent jest informowany przed wszczepieniem implantu. Nie czekaj i umów się już dziś na wizytę konsultacyjną!


Leczenie implantologiczne – odwiedź klinikę Dental Perfect we Wrocławiu

Jeżeli jesteś zainteresowany wykonaniem implantów zębów we Wrocławiu, to zgłoś się do naszego gabinetu dentystycznego zlokalizowanego przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka 36a na osiedlu Krzyki we Wrocławiu.

Serdecznie zapraszamy do zapisów!

Implantologia – wskazania i przeciwwskazania

Doskonałość współczesnych implantów zębów sprawia, że wskazania do ich stosowania są bardzo szerokie i obejmują zarówno pojedyncze braki zębowe (zwłaszcza zębów przednich – zęby wybite, usunięte z powodu próchnicy czy wrodzony brak zęba, gdzie zależy nam na oszczędzeniu sąsiednich zębów, które musiałyby być szlifowane w celu osadzenia tradycyjnego mostu), jak i braki wielu zębów, aż do całkowitego bezzębia. W naszym gabinecie u pacjentów bezzębnych często stosowana jest procedura All – on – four”, która polega na wprowadzeniu 4 implantów w szczęce i 4 w żuchwie, po czym osadzeniu na nich uzupełnień protetycznych. Dzięki implantom zębowym, na które protezy wchodzą jak na zatrzask, znika problem spadania protez czy ich przemieszczania się w jamie ustnej.

Obecnie większość przeciwwskazań do implantacji jest względna i dotyczy chorób ogólnych, przy których wymagane są specjalne środki ostrożności i przygotowanie pacjenta do zabiegu przez lekarza prowadzącego. Implantów nie stosuje się także u dzieci, ze względu na to, że trwale łączą się z kością, co może powodować zahamowanie jej wzrostu (do 18. – 20. roku życia ma miejsce powolny, lecz stały wzrost kości). Niekiedy znaczny zanik kości uniemożliwia wprowadzenie implantów, jednak istnieją metody, takie jak augmentacja materiałami kościozastępczymi lub wykorzystanie tzw. krótkich implantów, które pozwalają na znaczne polepszenie warunków do implantacji.

Implanty zębów – najczęstsze pytania

W jaki sposób dbać o higienę implantu?
Najważniejsze jest, aby uświadomić sobie, że newralgicznym miejscem jest okolica łącznika implantu, czyli rejon w bezpośrednim sąsiedztwie dziąsła. Występuje tam mikroszczelina związana z połączeniem poszczególnych części implantu, w której mogą odkładać się bakterie i powodować zapalenie dziąseł, a nawet utratę kości. Dlatego bardzo ważne jest czyszczenie tej okolicy za pomocą specjalnych szczoteczek, nici międzyzębowych (np. nić Superfloss), ewentualnie płukanek. Należy też regularnie (co najmniej raz na pół roku) zgłaszać się na wizyty profilaktyczne, podczas których wykonywane jest profesjonalne czyszczenie okolicy implantu. Doskonała higiena pozwala na utrzymanie implantu w jamie ustnej do końca życia.
Co robić, kiedy czuję, że implant się rusza?

Niestety, ruchomość implantu jest sygnałem, że doszło do destrukcji tkanki kostnej w okolicy. Najczęściej jest to skutek nieprawidłowej higieny i rozwoju zapalenia okołowszczepowego (tzw. periimplantitis), niekiedy ubytek kości pojawia się też w przypadku nadmiernego obciążenia implantu w zgryzie. Ruchomy implant trzeba jak najszybciej usunąć. Po wyleczeniu zapalenia i ewentualnej regeneracji kości można przeprowadzić ponowną implantację.